4-1
SENIORS 2 / PELLEGRUE A.S 1 mois
SENIORS 2 / PELLEGRUE A.S : résumé du match 1 mois
0-7
U18 / GIRONDE REOLE FC 2 mois
U18 / GIRONDE REOLE FC : résumé du match 2 mois
1-1
EYNESSE U.S. / SENIORS 2 2 mois
EYNESSE U.S. / SENIORS 2 : résumé du match 2 mois
1-2
ST LOUBES F.C. / SENIORS 1 2 mois
ST LOUBES F.C. / SENIORS 1 : résumé du match 2 mois
0-1
SENIORS 2 / VALLEE DE L ISLE FC 3 mois
SENIORS 2 / VALLEE DE L ISLE FC : résumé du match 3 mois
1-2
SENIORS 1 / PORTES ENTRE 2 MERS 3 mois
SENIORS 1 / PORTES ENTRE 2 MERS : résumé du match 3 mois
1-2
U15 / TALENCE ALLIANCE US 3 mois
U15 / TALENCE ALLIANCE US : résumé du match 3 mois
3-1
GUITRES U.S / SENIORS 2 3 mois

COTISATIONS 2016/2017

Seniors : 110 €

U18: 100 €

U15: 100 €

U13 à U7: 90 €

Dirigeants : 30 €

 

+